Kosgeb’in desteklediği ve desteklemediği sektörler nelerdir?

KOSGEB’in vermiş olduğu hibe ve kredilerden faydalanmak için KOSGEB tarafından açıklanan desteklenen sektörler listesine kayıtlı işler konusunda işletmeler kurmak gerekmektedir veya bu sektörlerde faaliyet göstermek gerekmektedir 1990 yılında kurulan KOSGEB Öncelikle imalat yapan yani üretim yapan işletmelerin desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. İmalat yapan işletmelere yapmış olduğu destekler kamuoyunda büyük bir etki yaratan KOSGEB imalat dışındaki diğer sektörlere de destek vermesi görevi verilmiştir. Bu görev 2009 yılında tebliğ edilmiştir. KOSGEB’in vermiş olduğu destekten faydalanabilmek için KOSGEB listesinde yer alan sektörlerde faaliyet gösterilmesi gerektiğini daha önce belirtmiştik şimdi bu sektörlerin genel başlıklarıyla neler olduğunu belirtelim;

 • Madencilik ve taş ocakçılığı
 • imalat,
 • elektrik gaz buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
 • Su temini kanalizasyon atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri,
 • İnşaat ,
 • Toptan ve perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı,
 • Ulaştırma ve depolama,
 • Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri,
 • Bilgi ve iletişim ,
 • Mesleki, bilimsel ve Teknik faaliyetler,
 • İdari ve destek hizmet faaliyetleri,
 • Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve Spor,
 • Diğer hizmet faaliyetleri

Konularından oluşmaktadır. Sadece başlıklarını verdiğiniz KOSGEB destekli sektörlerin her birinin çok sayıda alt başlığı ve konusu bulunmaktadır Bu alt başlık ve konuların ayrıntısını öğrenmek için KOSGEB’in kendi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

.KOSGEP TARAFINDAN DESTEKLENMEYECEK SEKTÖRLER VE PROJELER NELERDİR; KOSGEP tarafından desteklenecek sektörler ve konuları genel başlıklarıyla ifade ettik. Şimdi birde KOSGEB’e hibe ve krediler için başvuran ve başvuracakların en çok merak ettiği konulardan bir tanesini KOSGEB tarafından desteklenmeyecek sektör ve projeleri açıklamaya çalışacağız genel başlıklarıyla  bunlar;

 1. Tarım ve Hayvancılık ile ilgili projeler,
 2. karlılığı iş planında ispatlanmamış projeler
 3. sosyal projeler
 4. Genel ahlak kurallarına aykırı projeler
 5. Kosgeb’in desteklemediği sektörler için yazılan projeler
 6. İş sahibinin daha evvel sahibi olarak faaliyet gösterdiği ve aynı faaliyeti kapsayan projeler
 7. İş sahibinin mevcut bir işi  varsa mevcut işi ile aynı veya benzer alanda hazırlanmış projeler

 

KOSGEB tarafından desteklenmeyecek sektör ve projeleri kısaca açıkladığımız başlıkları kısa kısa detaylandırmaya çalışalım;  KOSGEB Türkiye’de iş hayatının geliştirilmesine işletmelerin arttırılmasını ve büyütülmesi  girişimcileri geliştirmeye ve arttırmayı amaçlayan projeler yürütmektedir. Dolayısıyla KOSGEB’e yapılan başvurularda hazırlanan iş planlarını karlılığı amaç edinmesi gerekmektedir. Yaptığımız başvurularda hazırladığımız iş planları karı ön görmüyorsa veyahut bunun mantıklı gerekçelerle açıklayamıyorsa KOSGEB’den destek ve kredi alınamaz. Sosyal projelere KOSGEB destek vermemektedir. Dediğimiz gibi KOSGEB ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla kurulmuştur sosyal projeler başka kurumlar tarafından desteklenmektedir. KOSGEB’in bu konuda herhangi bir destek veya kredisi bulunmamaktadır. Genel ahlak kurallarına aykırı projelerde yine KOSGEB tarafından tarafından desteklenmemektedir. KOSGEB tarafından açıklanan ve destek kapsamında olmayan sektörlerden birisi için hazırlanan iş planları KOSGEB tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmemektedir. Yine daha önceden aynı sektörde kurulmuş bir işyeri bulunanlara KOSGEB destek vermemektedir Çünkü KOSGEB’in bu hibe ve kredi programı ile  amacı yeni işyerleri kurulmasını desteklemektir. Kurulmuş işletmelerin geliştirilmesine yönelik başka düzenlemeler bulunmaktadır

KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENMEYECEK HARCAMALAR KAPSAMINA NELER GİRMEKTEDİR;

 • Arsa veya bina harcamaları
 • Kiralanan yada sahibi olunan iş yerinin tadilatı için yapılan harcamalar
 • Her ne olursa olsun araç alımı
 • Proje ile doğrudan ilişkilendirilmemiş her türlü alım
 • Personel olarak birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan insanların istihdam edilmesi
 • Hammadde ve yarımamül giderleri,

 

desteklenmeyecek harcamalar kapsamındadır.
KOSGEB özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, finanse edilmesi yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. Bu krum kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler çerçevesinde görevini yürütmektedir. KOSGEB’e kredi başvurusunda bulunacak İşletme sahiplerinin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekir KOSGEB yaptığı her işlemi kanuna uygun olarak yapmaktadır. Bu çerçevede kendi yönetmelikleri içerisinde yazılan kuralları uygulamaktadır. Kurallara bilerek uyulduğu takdirde KOSGEB çok faydalı olmakta ve değerli maddi destekler de bulunmaktadır Ancak bu kurallara uyulmadığı takdirde çok büyük ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınmaktadır bu konunun göz önünde bulundurulması gerekir. Hoşçakalın.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.