Kobi Nedir, Kosgeb Nedir, Ne Tür Hibe ve Krediler Vermektedir

KOBİ   Ne Demektir; Kobi, küçük ve orta boy işletmelerinin kısaltılmış halidir.  Kobinin resmi tanımı ise ; “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birikimleri veya girişimleridir.”

Kobilerin Genel Özellikleri Nelerdir; Düşük ilk yatırım maliyetleri ile istihdam  oluşturmak,Teknolojik yeniliklere kolay ayak uydurabilmek,  Küçük yatırımla çok üretim ve çeşitlilik sağlamak, Yapısı nedeniyle ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olmaları, Piyasadaki talep değişikliği ve çeşitliliğine daha kolay ayak uydurabilmeleri, Türkiye içerisinde bölgeler/yöreler arasında dengeli kalkınmaya katkı sağlarlar, Gelir dağılımında adaletsizliği önlemede yardımcı olurlar,  toplumdaki l tasarrufları teşvik ederler ve hareketlendirirler, büyük işletmelerin tamamlayıcısı ve destekleyicileri konumundadırlar, liberal demokratik sistemin ayakta kalmasında yararlı olurlar, ekonomik , politik ve sosyal sistemin istikrarına katkı sağlarlar.

Hangi Tür İşletmeler Kobi sayılırlar; Mikro işletmeler, Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler kobi çeşitlerini oluşturur. Şimdi bunları kısaca tanımlayalım;1) Mikro İşletmeler; 10 kişiden daha az personel çalıştıran ve 1 milyon TL’lik satışı aşmayan işletmeler Mikro işletmelerdir. 2) Küçük İşletmeler; 50 kişiden daha az personel çalıştıran ve yıllık satışı 8 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler küçük işletmeler kategorisindedir. 3)Orta Büyüklükteki İşletmeler; 250 kişiden daha az personel çalıştıran ve yıllık 40 milyon TL’nin altında hasılat elde eden firmalar orta büyüklükteki işletmeler kategorisindedir.

Kobi’nin ne olduğu ve çeşitleri hakkında bilgi verdikten sonra şimdi KOSGEB’in ne olduğu ve ne tür bir kurum olduğu hakkında bilgi sunmaya çalışalım.

KOSGEB Nedir,  Nasıl Bir Kuruluştur,  Hangi Destekleri Vardır; Kosgeb yukarıda tanımını , özelliklerini ve türlerini açıklamaya çalıştığımız Kobilerin hamisi ve destekçisi bir kamu kurumudur. KOSGEB Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur . 25 yıldır kamusal görev yürüten kurum 1990 yılında kurulmuştur . Bu kurum küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme faaliyeti hizmetleri vermektedir.  2009 yılına kadar sadece ve özellikle imalatçı firmalara destek veren söz konusu kurum  2009 yılında yürürlüğe giren bir Bakanlar Kurulu kararı ile imalat dışı küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine de katkıda bulunmaya başlamıştır. Böylece KOSGEB’in hizmet verdiği sektörler ve firmaların sayısı çok genişlemiştir. KOSGEB’in desteklediği sektörler ve desteklemediği sektörler hakkında kısaca bilgi vermeye çalışırsak bu konuda daha önce ayrıntılı bilgi vermiştik.  Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen arkadaşlarımızın ilgili yazıyı okumaları tavsiye edilir.Kosgeb’in desteklemediği sektörlerin belirtirsek ne kadar geniş bir sektörel desteğinin olduğu da ortaya çıkar. Buna göre KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörler kısaca; Tarım ve hayvancılık sektörü,  eğitim sektörü,  sağlık sektörü,  bazı hizmet sektörlerinden Müşavirlik hizmetleri, sigortacılık sektörü dışındaki çok geniş bir alan söz konusu kurum tarafından desteklenmektedir.

Anılan kurum 2009 yılından itibaren imalat sektörü dışında Ticaret ve hizmet sektörlerinde desteklemeye başlamıştır . Türkiye’de yaklaşık olarak üç buçuk milyon adet işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin yüzde 99.8 küçük ve orta ölçekli işletmeler kategorisindedir. Bu rakamlar açısından konuya baktığımızda KOSGEB’in Türk ekonomisinin yüzde 99.8’ne hizmet verdiği kabul edilebilir. Bu sektörlerden desteklemediği sektörleri çıkarttığımız zaman iki buçuk milyon civarında bir işletmenin KOSGEB’in destek ve kredilerinden faydalanabileceği anlamı çıkmaktadır. Burada anılan kurumun ne kadar önemli bir işlev yerine getirdiği/getirebileceği açığa çıkmaktadır. Hoşçakalın.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.