Genel Sağlık Sigortası tescil ve prim borcu sorgulama

Genel sağlık sigortası 2012 yılında hayata geçmiştir. Bununla ilgili Sgk’nın resmi internet sitesindeki açıklamada Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Nedir başlıklı açıklama metninde şu açıklama yer almaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup genel sağlık sigortalısı sayılmanın ana koşulu, yerleşim yerinin Türkiye olmasıdır. 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıda genel sağlık sigortalısı sayılmayanların anlatıldığı bölümde sayılanlar hariç olmak üzere yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlar zorunlu olarak, yabancı ülke vatandaşları ise talepleri ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

Sistem otomatik olarak sigortalı ya da Ek5 isteğe bağlı sigortalılık durumları haricinde ve kanunlarda belirtilenler haricinde ( aşağıdan sizlere yazacağız ) herkesi otomatik olarak sigortalı durumuna almaktadır.

Kimler Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmıştır ?

Yerleşim yeri Türkiye’de olan kişilerden;
-Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,

-Kendi nam ve hesabına çalışanlar,

-Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar,

-İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

-Gelir testi sonucu tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler,

-65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

-İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,

-Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

-Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,

-Geçici köy korucuları ve emeklileri

-Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

-Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
-İşsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

-Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,
-Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler,

-Avukatlık stajı yapmakta olanlar,

-Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler,

-2022 sayılı Kanun kapsamında 18 yaşından küçük engelli ve engelli yakını aylığı alanlar,

-Herhangi bir kapsamda genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayan vatandaşlar,

genel sağlık sigortalısı sayılır.

Gelir Testini Ne Zaman Yaptırmalıyım ?

Kanun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (g) bendi kapsamında tescil edilen kişilerin gelir testi müracaat bildiriminin (Ek:1) kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bir aylık süre içerisinde gelir testine başvurmayanların tescil başlangıç tarihinden itibaren aile içindeki gelirinin kişi başına düşen aylık tutarı olarak, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazancın (asgari ücretin) iki katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilecek ve bu kişilerin ödemeleri gereken prim miktarı, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla kendilerine tebliğ edilecektir. Bu süre Kanunun (60/1 (c-1) )alt bendi kapsamında olduğu tespit edilenler için kendilerine “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren altı aydır.

Gelir Testi Sonucu Ne kadar Prim Ödeyeceğim?

Buraya kadar sizlere açıklama olarak yazdığımız durumlarda sistem sizi otomatik olarak GSS’Lİ konuma getirmiş olabilir. Tc kimlik bilgilerinizi girerek bu işlemi şifresiz olarak sorgulama yapamazsınız. Öncelikle sisteme girmeniz yani E DEVLET GİRİŞ işlemlerini bitirmeniz gerekiyor.Bunun içip e devletl şifresi veren postanelere giderek kimliğinizle bir e devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. E devlet şifreleriniz olduktan sonra aşağıdan resim olarak sizlere gösterdiğimiz alana giriş yapacaksınız.

Sisteme girdiğinizde, Devlet Kapısı internet sitesinde sağ üst alandaki arama bölümüne resimde görüldğü gibi GSS yazarak ilgili linke gidiyorsunuz.Daha sonra sistem otomatik olarak tüm dökümanları ile birlikte sizlerin ne kadar gss prim borcunuz var onu gösteriyor.

Gss Prim borcu sorgulama işlemlerini sizlere elimizden geldiğinde açıklamalı ve kanuna uygun şekilde anlatmaya gayret gösterdik.Bu konu ile alakalı her türlü soru ve önerilerinizi bizlere konumuzun altında bulunan yorum bölümünden gönderebilir, bu konuyu kayda değer buldu iseniz tüm sosyal platformlarda paylaşabilirsiniz.

hesapla.net

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.