Kosgeb Hibe ve Kredilerinden Faydalanmada Ayrıcalıklı Kişiler Kimlerdir

Değerli arkadaşlar bugünkü yazımızda KOSGEB’in sağlamış olduğu hibe ve  faizsiz kredilerden faydalanmakta  avantajlı olan bölgeler, kişiler, girişimcilerin kimler olduğu hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Bilindiği üzere Türkiye yedi coğrafi bölgeden oluşmaktadır Bu coğrafi bölgeler arasında gelişmişlik açısından farklılıklar bulunmaktadır. Devletimiz bu gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak istihdamı, refahı bütün ülke sathına ve bütün bölgelerimize yayılmasını eşit düzeyde sağlamak amacıyla Türkiye’yi gelişmişlik açısından 6 bölgeye ayırmıştır.Ekonomik kararların alınmasında bu gelişmişlik kriteri önemli bir yer tuttuğu gibi KOSGEB destek ve kredileri açısından da önem arz etmektedir. Kosgeb son 5 yıldır özellikle yeni işletme kurulmasını teşvik etmek amacıyla Yeni Girişimci Kredisi’ne ağırlık vermiştir. Bu konuda ayrıntılı yazımızı verilen linkten okumanız yararlı olabilir.

KOSGEB hibe ve faizsiz kredileri açısından gelişmiş olan birinci ve ikinci derecede yatırımda ön almış bölgeler (Gelişmiş bölgeler) ile daha az gelişmiş olan 3, 4 ve 5, 6’ıncı bölgeler arasında %10 ve %20 puanlık farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların amacı yatırımda öncelikli bölgelere daha fazla destek ve kredi sağlanarak ekonomik gelişmişlik düzeylerini hızla artırılmasını sağlamaktır. Bu Türkiye’deki ekonomik eşitliğin ve sosyal barışın sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Bunun dışında KOSGEB tarafından yapılan destekler açısında öncelikli kişiler şunlardır; 1) kadınlar 2) engelli vatandaşlarımız 3) Şehitlerimizin birinci dereceden yakınları 4) Gazilerimiz

Şimdi verilen hibe ve krediler açısından öncelikleri olan bu kişiler hakkında kısaca açıklayıcı bilgiler vermeye çalışalım;

1) Kadınlar;  Bilindiği gibi nüfusumuzun yaklaşık yüzde ellisini kadınlarımız oluşturmaktadır. Kadınlarımız Anne, nine ,kız kardeş, eş , arkadaş olarak sosyal ve aile içi görevlerinin yanı sıra ekonomide de çalışan olarak veya işyeri sahibi olarak görevler ifa etmektedirler. İşte devletimizin kadınlara yönelik kadınların iş hayatına katılmalarını temin etmek, arttırmak amacıyla ve özellikle iş yeri sahibi olarak  daha çok ekonomiye katkılarını sağlamak üzere bir takım ayrıcalıklar tanımıştır. Tanınan ayrıcalıklar kısa sürede kendisini ve etkisini göstermiş olup özellikle yeni girişimci desteğinden faydalanmak isteyen girişimci eğitim programlarına katılımların yaklaşık yarısına yakın kısmı kadınlar oluşturmaktadır.  Bunda kadınlara verilen ekstra desteğin önemi büyük olmuştur. Birçok erkek işletme sahibi iş yerlerine yakın akrabalarının üzerine (Kadın akrabalarının üzerine )yapmayı tercih etmiştir/etmektedir.

2) Engelli Vatandaşlarımız; 2016 yılı itibariyle 80 milyona yaklaşan Türkiye nüfusunun yaklaşık %10’una yakın kısmını engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın ekonomiye aktif olarak katılmaları önem arz etmektedir. Bu açıdan KOSGEB verdiği hibe ve krediler de engelli vatandaşlarımıza da kadınlara yönelik yapılan pozitif ayrımcılığı göstermektedir. Bu sayede hem vatandaşlarımızın sosyopsikolojik durumları  iyileştirirken öte yandan ekonomimize büyük katkı sağlanması hedeflenmektedir.

3) Şehitlerimizin birinci dereceden akrabaları; Devletimiz, ülkenin güvenliğini sağlama çabası içerisindeyken şehit olan vatandaşlarımızın akrabalarına da bir takım ayrıcalıklar sağlamıştır .Bu çerçevede KOSGEB tarafından verilen hibe ve krediler de şehitlerimizin birinci derecede akrabalarına da  pozitif ayrımcılık yapılmaktadır .

4) Gazilerimize yönelik ekstra yardımlar; Aynı şehit yakınlarına yönelik ekstra yardımlar gibi güvenlik görevini yerine getirirken gazi olan vatandaşlarımızın ekonomiye katkılarını sağlamak ve sosyal psikolojik nedenlerle desteklemek amacıyla KOSGEB ekstra bir oran vermiştir.

Genel olarak kalkınmada öncelikli bölgeler de dikkate alındığında, oran olarak kadınlara şehitlerimizin birinci derecede yakınlarına, gazilerimize ve engelli vatandaşlarımıza ortalama yaklaşık %20’lik ekstra bir destek verilmektedir. Hibe ve destekler açısından bu nitelikteki vatandaşlarımız daha avantajlıdır. Bu avantajlarını kullanmalarını tavsiye ederiz. Hoşçakalın.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.